Alternativ till Ecosia

Statistik om Ecosia - Fakta och siffror

Ecosia är en sökmotor som har som mål att använda sina vinster till att plantera träd och stödja hållbarhetsarbete. Här är några viktiga uppgifter om Ecosia och dess inverkan:

Statistik om trädplantering

  • Ecosia grundades 2009 och har sedan dess planterat över 100 miljoner träd i olika länder runt om i världen, bland annat i Brasilien, Burkina Faso och Indonesien.
  • Ecosia samarbetar med återbeskogningsorganisationer och lokala samhällen för att plantera träd i områden som behöver dem mest, t.ex. i avskogade eller nedbrutna områden.
  • Förutom sina direkta trädplanteringsinsatser stöder Ecosia även andra miljöfrågor genom partnerskap och donationer.

Statistik om koldioxidneutralitet

  • Ecosia kompenserar koldioxidutsläppen från sina servrar och sin verksamhet genom att plantera träd.

Statistik om öppenhet

  • Ecosia har en transparent affärsmodell och gör sina ekonomiska uppgifter och uppgifter om miljöpåverkan tillgängliga för allmänheten.
  • Företaget publicerar månatliga finansiella rapporter och rapporter om effekterna på sin webbplats, där intäkter, kostnader och trädplanteringsaktiviteter beskrivs i detalj.
  • Ecosia har också en hållbarhetscertifiering från B Corp, som erkänner företag som uppfyller höga krav på sociala och miljömässiga prestationer, öppenhet och ansvarstagande.

Sammantaget visar statistiken att Ecosia är engagerat i hållbarhet och har gjort betydande framsteg när det gäller att plantera träd och kompensera.

Kolla in Ecosia eller läsa mer om TreeClicksett webbläsarplugin som planterar träd gratis när du handlar på nätet. Eller läs om Ecosia alternativ som Sök efter träd.