hållbar natur

Vad är hållbarhet och varför är det så viktigt?

Vi hör talas om hållbarhet överallt. Så det är tydligen viktigt. Men: Vad är hållbarhet? Och även: Varför är det viktigt att tala om hållbarhet?

Hållbarhet förklaras på olika sätt, som alla är relevanta och sanna.

  • Hållbarhet används vanligen i termer av förnybara resurser. Som i: vi bör skydda våra naturresurser genom att inte uttömma dem.
  • I linje med detta resonemang förklaras hållbarhet som följande minska koldioxidutsläppen till skydda naturen.
  • En annan definition av hållbarhet finns i ta hand om naturen och vårt ekosystem.
  • Den sista tillämpningen av hållbarhet gäller följande Något som håller i längden. och att påverka din omgivning positivt. Till exempel: en hållbar ekonomi, en hållbar produktionskedja.

Hållbarhet är ett sätt att skydda vår naturliga miljö, våra ekosystem och vår hälsa. Men vi gör också vårt bästa för att inte äventyra vårt sätt att leva. Hållbarhet är dessutom en drivkraft för innovation. Nya lösningar bör hittas så att mänskligheten kan fortsätta att leva på den här planeten.

protest mot klimatförändringen

Definitionen av hållbarhet

Vad är hållbarhet? Bokstavligt talat, Hållbarhet är studiet av hur naturliga system fungerar.. Hur dessa naturliga system bibehåller sina unika egenskaper och gör allt för att hålla ekologin i balans. Hållbarhet innebär också att man erkänner de senaste nya teknikerna som används för att stödja den moderna livsstilen.

Tyvärr finns det otaliga exempel genom historien där en civilisation har skadat sin egen miljö och sina chanser att överleva. Hållbarhet tar därför också hänsyn till hur vi leva i harmoni med naturen. Och hur vi skyddar den från skador och förstörelse.

Men hållbarhet handlar inte bara om miljön. Det handlar också om människors hälsa, som inte ska drabbas av miljölagar och långtidsstudier.

De viktigaste pelarna för hållbarhet

The Världstoppmötet om social utveckling har formulerat följande tre kärnområden i strävan efter en hållbar utveckling. Dessa pelare utgör ryggraden i de politiska beslut som fattas i nuet, samtidigt som man tar hänsyn till framtiden.

Hållbar ekonomisk utvecklingklimatförändringar

Den första pelaren är också den mest problematiska. Det verkar finnas ett visst missnöje med hållbar ekonomisk utveckling. Många människor stöder inte den politiska ideologin om vad som är ekonomiskt motiverat och vad som inte är det. Hållbar ekonomisk utveckling om ge företag och organisationer incitament att följa riktlinjer för hållbar utveckling som går utöver deras normala krav..

Den vanliga människan behöver också incitament för att uppmuntras att bli mer hållbar. Individuellt sett är skillnaderna mycket små. Men som grupp är effekterna märkbara.

När vi talar om pelaren för ekonomisk utveckling handlar det om följande minska de ekonomiska bördorna och byråkratin. Dessutom är det alltid viktigt att människor får vad de vill ha utan att äventyra livskvaliteten.

Hållbar social utveckling

Den viktigaste delen av denna pelare är medvetenhet om och efterlevnad av lagstiftningen för att skydda människors hälsagenom att bekämpa föroreningar som orsakas av skadlig verksamhet från företag eller organisationer. I detta syfte har mycket stränga kontroller och lagstiftningsprogram utvecklats över hela världen. Dessa program har skapats för att skydda människans hälsa maximalt.

Hållbara bostäder är också ett viktigt tema i dagens samhälle. Alltmer forskning bedrivs om hur husen kan byggas bättre med hjälp av hållbara material.

Och som en sista del av denna pelare, utbildning bör absolut inte ignoreras. För att uppnå de uppsatta målen är det viktigt att sprida effekterna av miljöskyddet. Precis som att varna för hot och konsekvenser när de uppsatta målen inte kan uppnås.

utbildningsklimatet

Hållbart miljöskydd

Miljöskydd har varit ett viktigt tema under många år. Mycket uppmärksamhet ägnas åt återvinning, både av företag och på individnivå. Minska energiförbrukningen och minska koldioxidutsläppen är också ämnen som ofta diskuteras inom detta tema. Företagen övervakas så att koldioxidutsläppen hålls så låga som möjligt.

För många människor är miljöskyddet den pelare som avgör mänsklighetens och jordens framtid. Det handlar om Förbättra luftkvaliteten., Hållbara resurser. och ekosystem. Alla dessa aspekter studeras och respekteras för att skydda miljön på bästa sätt.

Du kan också göra saker hemma. Vad tror du att du kan bidra till miljöskyddet?

Ny teknik och bioteknik är avgörande för hållbarheten i framtiden. Det måste alltid förhindras att tekniska framsteg skadar miljön.

Hållbarhetsmål i hela världen

rädda vår planet

Dessa är de de viktigaste målen för hållbarhet i hela världen:

  • Att få slut på fattigdom och hunger i världen.
  • Uppnå hållbar ekonomisk tillväxt genom att främja starka ekonomier och ökad sysselsättning.
  • Bättre standarder för utbildning och hälsovård. Framför allt förbättrad vattenkvalitet och bättre sanitära förhållanden.
  • Att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män.
  • Hållbarhet i samband med hälsa på land, i luften och i havet.

Människan har haft ett stort inflytande på världen under många år. Vi kan själva välja att sätta människans intressen i första rummet när vi löser hållbarhetsproblemen. Vi har tillgångarna att använda hållbarhet för att främja minskad konsumtion. På så sätt kan vi tillsammans rädda vårt klimat, så att vi kan lämna över en hälsosam kvalitet på mark, luft och hav till kommande generationer.

 

Mot en hållbar framtid

Det är svårt att säga hur den ideala hållbara framtiden kommer att se ut. Den allmänna visionen är främst inriktad på den senaste tekniken. Världen har upplevt en tillväxt utan motstycke sedan 1950-talet. Tekniska revolutioner, enormt ökade energibehov och intensivt jordbruk har präglat de senaste decennierna. Och som ett resultat av detta har resurserna på vår planet utsatts för ett enormt tryck.

Dessutom har den svåra situationen i utvecklingsländerna också blivit mer utbredd. Naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan studeras numera mer ingående. Effekterna på ekosystemet och på befolkningen behandlas närmare. Allt i syfte att utveckla ny och renare teknik. Teknik som tillgodoser vårt ökade energibehov.

Stora rörelser som arbetar för socialt bevarande och förbättring av hållbarheten är följande Rättvis handel och Rainforest Alliance. De är drivkraften bakom en incitamentspolitik som garanterar att jordbrukare som producerar lyxvaror som kaffe och kakao får en rättvis lön. Aktivister hoppas på en hållbarhet som tar bort handelshinder. Så att den ger ett positivt bidrag till alla. Inte bara på den ekonomiska sidan utan även på den sociala sidan av all utveckling.

Låt hållbarhet främja rättvisa, så att miljön bevaras i all sin prakt.

Du frågade Vad är hållbarhet? Svaret är att hållbarhet är ett brett begrepp med olika definitioner, betydelser, tolkningar och tillämpningar.

Vad är hållbarhet i dina ögon?