Statistik om hållbart mode

Statistik om hållbart mode

Hållbart mode har fått allt större uppmärksamhet de senaste åren när konsumenter och företag blivit mer medvetna om klädindustrins miljöpåverkan. Från resursutvinning till transport och avfallshantering har modeindustrin en betydande inverkan på naturresurserna och bidrar till klimatförändringarna. Här är några viktiga statistiska uppgifter att ta hänsyn till när man tänker på hållbarhet av dina modeval.

Vattenfotavtryck

Modeindustrin är en av de största orsakerna till den globala vattenförbrukningen och föroreningarna. Enligt Världsnaturfonden (WWF) krävs det ungefär 20 000 liter vatten för att producera en enda t-shirt i bomull. Vattnet används för bevattning, färgning och andra processer vid tillverkning av kläder.

  • Jordbrukarna i Indusflodens avrinningsområde som odlar "bättre bomull" har minskat sin vattenanvändning med 38% -.

Vattenavtrycket för olika material kan variera avsevärt. Till exempel har produktionen av syntetiska material som polyester ett större vattenavtryck än naturliga material som bomull eller linne. Förutom att förbruka vatten förorenar modeindustrin också vattenkällor med kemikalier och andra avfallsprodukter.

Koldioxidavtryck

Modebranschen är också en stor bidragsgivare till utsläpp av växthusgaser och klimatförändringar. Tillverkning och transport av kläder kräver energi, vilket leder till att koldioxid (CO2) och andra växthusgaser släpps ut i atmosfären.

Modeindustrin står för cirka 10% av de globala koldioxidutsläppen. Detta är mer än utsläppen från internationella flygningar och sjöfart tillsammans. Koldioxidavtrycket från olika material kan variera, där syntetiska material i allmänhet har ett högre koldioxidavtryck än naturmaterial.

Cirkulära modesystem

Ett sätt att minska modeindustrins miljöpåverkan är att införa cirkulära modesystem. Syftet med dessa system är att hålla kläderna i bruk under längre tid och minska avfallet genom initiativ som reparation, återanvändning och återvinning.

Det finns flera sätt att stödja cirkulära modesystem och göra mer hållbara modeval. Några av alternativen är:

  • Köp högkvalitativa kläder som håller länge: Investera i välgjorda plagg som håller länge, snarare än snabba modeplagg som snabbt faller sönder.
  • Reparera och ta hand om kläder: Underhåll dina kläder genom att laga hål, tvätta och torka dem ordentligt och förvara dem på ett sätt som förhindrar skador.
  • Donera eller sälj lätt begagnade kläder: Istället för att slänga kläder kan du överväga att donera dem till secondhandbutiker eller sälja dem på nätet. Detta kan förlänga klädernas livslängd och minska avfallet.
  • Handla begagnat eller vintage: Att köpa begagnade kläder kan vara ett mer hållbart alternativ, eftersom kläderna då används och efterfrågan på nyproduktion minskar.
  • Om du handlar på nätet, använd TreeClicksen app som planterar träd gratis när du handlar online i en av de över 30 000 anslutna butikerna.

Genom att tänka på miljöpåverkan av dina modeval och stödja cirkulära modesystem kan du bidra till att minska modeindustrins miljöpåverkan och göra en positiv insats för vår planet.

Källor: Världsbanken, WWF.